Cre: xx/xx/07
Maj: 08/07/12
Maj: 18/11/21
Inimaginaire

IIIIIII############IIII####IIII####IIII##########IIIIIIII########IIIIII############IIIIII########IIIIIIII########IIIIII############IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII########IIIIIIII########IIIIIIIIII####IIIII
IIIIIII####IIIIIIIIIIIIIIII####IIIIIIII####IIII####IIII####IIII####IIII####IIIIIIIIIIIIII####IIIIIIIIIIIIII####IIIIIIII####IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII####II######IIII####II######IIIIIIII####IIIII
IIIIIII##########IIIIIIIIII####IIIIIIII##########IIIIII####IIII####IIII##########IIIIIIIIII####IIIIIIIIIIII####IIIIIIII##########IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII####IIII####IIII####IIII####IIIIIIII####IIIII
IIIIIII####IIIIIIIIIIIIII##II####IIIIII####IIIIIIIIIIII####IIII####IIII####IIIIIIIIIIIIIIIIII####IIIIIIIIII####IIIIIIII####IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII######II####IIII######II####IIIIIIII####IIIII
IIIIIII############IIII####IIII####IIII####IIIIIIIIIIIIII########IIIIII############IIIIII########IIIIIIII########IIIIII############IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII########IIIIIIII########IIIIIIIIII####IIIII

Tekst ma tę samą wagę, co sama grafika. Jest ważny. Gwiazda przyciąga oko, sugeruje kontekst i czytelnik, ciekawy jest, czy jego odczucia mają rację bytu. Oczywiście ma ochotę sprawdzić to natychmiast, zaczynając lekturę od górnego ramienia gwiazdy. Słowa są rozpoznawalne … i właśnie z nich powstaje nowy tekst (między-tekst?) oparty na zasadniczej percepcji. Gwiazda to zespół trójkątów – kompozycja zdań też może być trójwymiarowa.

Irena Barbier

tytuł : Etoile
tekst : Fabien Fernier
wymiar: cm (50.50)