Cre: xx/xx/07
Maj: 08/07/12
Maj: 18/11/21
Inimaginaire

IIIIIII############IIII####IIII####IIII##########IIIIIIII########IIIIII############IIIIII########IIIIIIII########IIIIII############IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII########IIIIIIII########IIIIIIIIII####IIIII
IIIIIII####IIIIIIIIIIIIIIII####IIIIIIII####IIII####IIII####IIII####IIII####IIIIIIIIIIIIII####IIIIIIIIIIIIII####IIIIIIII####IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII####II######IIII####II######IIIIIIII####IIIII
IIIIIII##########IIIIIIIIII####IIIIIIII##########IIIIII####IIII####IIII##########IIIIIIIIII####IIIIIIIIIIII####IIIIIIII##########IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII####IIII####IIII####IIII####IIIIIIII####IIIII
IIIIIII####IIIIIIIIIIIIII##II####IIIIII####IIIIIIIIIIII####IIII####IIII####IIIIIIIIIIIIIIIIII####IIIIIIIIII####IIIIIIII####IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII######II####IIII######II####IIIIIIII####IIIII
IIIIIII############IIII####IIII####IIII####IIIIIIIIIIIIII########IIIIII############IIIIII########IIIIIIII########IIIIII############IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII########IIIIIIII########IIIIIIIIII####IIIII

A gdybym Ci dała do ręki farby i pędzel? Faktura tego kwadratu jest jak płótno z gotowym szkicem. Ten obraz mówi wiele. Przywołuje na myśl tekst pisany Braille’em. Jest w nim pewna powtarzalność, do przewidzenia prawie, pomimo pewnej dezorganizacji. Gdyby nasączyć podskórnie słowa kolorami, poczulibyśmy głębię tekstu. Tak, to strona czekająca na poetę. Strona, o wymownej fakturze… zaprasza do kreacji, choć oczy już wcześniej zaczęły swoje dzieło.

Irena Barbier

tytuł : Carrément poétique
tekst : Irena Barbier
wymiar: cm (50.50)